Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist The Masked Traveler Of MadnessMale/Vietnam Group :iconmh-roleplay: MH-roleplay
[under construction]
Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 83 Deviations 3,974 Comments 31,739 Pageviews
×

Newest Deviations

Assassin by BadDayXIII Assassin :iconbaddayxiii:BadDayXIII 2 4 Glasgow smile by BadDayXIII
Mature content
Glasgow smile :iconbaddayxiii:BadDayXIII 1 2
The....girl.....well it's still a legit title by BadDayXIII The....girl.....well it's still a legit title :iconbaddayxiii:BadDayXIII 6 0 Day 159..... by BadDayXIII
Mature content
Day 159..... :iconbaddayxiii:BadDayXIII 6 3
Oni by BadDayXIII Oni :iconbaddayxiii:BadDayXIII 11 0 Who are you thinking about ? by BadDayXIII Who are you thinking about ? :iconbaddayxiii:BadDayXIII 3 0 Scifi stuff by BadDayXIII Scifi stuff :iconbaddayxiii:BadDayXIII 3 2 Witch Doctor test by BadDayXIII Witch Doctor test :iconbaddayxiii:BadDayXIII 8 2 She be like by BadDayXIII
Mature content
She be like :iconbaddayxiii:BadDayXIII 2 2
Yolo by BadDayXIII Yolo :iconbaddayxiii:BadDayXIII 3 0 Winter girl by BadDayXIII Winter girl :iconbaddayxiii:BadDayXIII 7 0 Under the.....sea ? maybe....... by BadDayXIII Under the.....sea ? maybe....... :iconbaddayxiii:BadDayXIII 6 12 [AV] Midnight Shop by BadDayXIII [AV] Midnight Shop :iconbaddayxiii:BadDayXIII 4 17 [AV] All pedo and lolicon must die by BadDayXIII [AV] All pedo and lolicon must die :iconbaddayxiii:BadDayXIII 5 16 [AV] Sleeping by BadDayXIII [AV] Sleeping :iconbaddayxiii:BadDayXIII 4 11 [MH] Inception Meme - Kits by BadDayXIII [MH] Inception Meme - Kits :iconbaddayxiii:BadDayXIII 11 21

Groups

WatchersTổng:


Flynn:          exp: 160 / Stella: 800      (D-Silver)
Essokian:     exp: 400 / Stella: 1050    (D-Silver)
Yuuhi:          exp: 150 / Stella: 350      (D-Silver)

Kits:             exp: 1065 / Stella: 3975  (C-Gold)

Brendacia:  exp: 205 / Stella: 710       (D-Silver)

Mym:           exp: 220 / Stella: 815       (D-Silver)

Jett:            exp: 615 / Stella: 3285      (C-Bronze)

Lầy:             exp: 170 / Stella: 520

Shjtty:         exp: 80 / Stella: 350

Phione:       exp: 115 / Stella: 500

Chi Tiết:

chú thích: số liệu + thêm được tính từ ngày 08/08/2013 trở đi, số liệu trước đó được lấy từ journal của leader cũ là Mym, được up ngày 07/08/2013


Flynn:

exp: 50 (Quest 6) + 80(Quest 8) + 30(training vs Esso)
Stella: 300 + 50 (Quest 6) + 100(Snow Fight) + 150(Q8) + 200(VS)

Essokian:

exp: 150 (Quest 6) + 250(Q7.1)
Stella: 300 + 50 (Quest 6) + 400(Q7.1) + 300(Valentine)

Yuuhi:

exp: 150 (Quest 6)
Stella: 300 + 50 (Quest 6)

Kits:

exp: 170 + 90(Q3) + 50(Q4) + 30(train vs Yuu) + 30(training vs Shi) + 50(quest 5) +30(training vs Klara) + 250(Quest 6) + 30 (training vs Yuu 2) + 250(Q7.1) + 85(Q7.2)
Stella: 575 + 50(Sengoku) + 50 (Quest 6) + 300(lương tháng 11) + 900 (lương tháng 12,1,2) + 400(Q7.1) + 1000(VS) + 600 (Lương tháng 3,4) + 100(Q7.2)

Brendacia:

exp: 170 + 50(Q4) -15(Nộp muộn)
Stella: 660 + 50(Sengoku)

Mym:

exp: 170 + 50(Q4)
Stella: 515 + 300 (tiền lương tháng)

Jett:

exp: 145 + 50(Q4) + 10(ẩm thực) + 50(quest 5) + 250(Quest 6) + 30 (train vs Mor) + 80(Q8)
Stella: 485 + 50(Gender bender) +50(Naruto) +50(SnK) - 100(pt với NPC) + 50 (sở trường sở đoản) + 50 (Quest 6) + 50(Quest cảm nhận) + 300(Mini Event) - 150(mua hạt giống) + 500(thu hoạch) + 100(Queen contest) + 150(Q8) + 300(Valentine) + 400(zombie) + 1000(vs)


Death Note:


Flynn:

Essokian:

Yuuhi: 

Kits:    X
Brendacia:  
Mym:          
Jett:            Mọi người có thắc mắc hay bổ xung gì thì cứ comment ở dưới nhé ;) (Wink)

deviantID

BadDayXIII's Profile Picture
BadDayXIII
The Masked Traveler Of Madness
Artist | Hobbyist | Digital Art
Vietnam
Bloodtype : A
Star Sign : Virgo
Like : anime, manga, movie, mysterious, interesting stuff :D
Dislike : insects
Interests

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconthemightygorga:
TheMightyGorga Featured By Owner Apr 28, 2015  Hobbyist General Artist
Hello, Vietnam! 
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Apr 28, 2015  Hobbyist Digital Artist
Hey there USA  :D
Reply
:iconseika:
seika Featured By Owner Feb 19, 2015   Artist
thanks for the llama!

:iconllama-plz:
Reply
:icontulf42:
tulf42 Featured By Owner Feb 7, 2015  Hobbyist General Artist
Thanks for badging back! :D
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Feb 8, 2015  Hobbyist Digital Artist
you're welcome ;D
Reply
:icontretraulovemachine:
Tretraulovemachine Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist General Artist
TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THÂN
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Digital Artist
Yolo đồng chí :3
Reply
:iconstemygem0306:
stemygem0306 Featured By Owner Jul 12, 2014  Hobbyist Digital Artist
Kits, đi ngắm sao không?facepalm 
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Jul 12, 2014  Hobbyist Digital Artist
Ầu kê :D
Đi ngắm liền ;)
Reply
:iconrikkivanstome:
RikkiVanStome Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Digital Artist
sr Bẹt nha, nick kia của e bị sida nên lại phải chuyển qua đây :iconbruhpertplz: 
Reply
Add a Comment: